Utveckling och drift av säkerhetskritiska system

Vi tillhandahåller expertkompetens för utveckling och drift av säkerhetskritiska system. Våra konsulter har lång erfarenhet av arbete med system som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. All personal vid Cybix är vana att hantera sekretess och vi innehar certifieringar inom relevanta områden. Våra kunder återfinns främst inom Totalförsvaret men även hos andra organisationer och privatägda företag.

CYBERSÄKERHET

Vi genomför säkerhetsanalyser och penetrationstester för att verifiera säkerheten i ditt system. Vi är experter på härdning av operativsystem och nätverk för att möta högt ställda säkerhetskrav.

ARKITEKTUR

Vi hjälper er att designa system som möter de allra högsta säkerhetskraven. Våra konsulter har erfarenhet av att bygga system för att möta lagkrav och regelverk inom Totalförsvarsområdet.

INTEGRATION

Vi använder oss av standards och beprövade lösningar när vi integrerar hårdvara och mjukvara till användbara och säkra system. Vi arbetar med on-prem- såväl som moln- och hybrid-lösningar.

DRIFT

Våra certifierade tekniker driftar system med hög kvalitet, noggranhet och säkerhet. Våra tjänster inom drift kan också köpas som en funktionstjänst (driftstöd & helpdesk).

UTVECKLING

Våra utvecklare har lång erfarenhet av att arbeta i och skriva kod för säkerhetskritiska system. Vi behärskar det mesta från lågnivåutveckling till app-utveckling för mobila plattformar och web-applikationer.

PROJEKTLEDNING

Vi har lång erfarenhet av att bedriva arbete i projektform med hög säkerhet. Våra projektledare arbetar med beprövade metoder och processer för att med hög säkerhet och kvalitet uppnå bästa resultat.

Våra certifieringar

Kontakta Cybix

Välkommen att kontakta oss på Cybix.
Vi sitter i Enköping men arbetar över hela landet.