IT-tjänster med fokus på säkerhet

Konsulttjänster

Våra konsulter har lång erfarenhet av arbete med säkerhetskritiska system. Vi arbetar med att implementera användbara tekniska lösningar utifrån högt ställda säkerhetskrav och gällande regelverk.

Funktionstjänster

Vi arbetar med en portfölj av noga utvalda funktionstjänster som täcker organisationens hela behov av IT. Med våra funktionstjänster kan du bygga en säker stabil IT-miljö som övervakas av certifierad personal till ett fast pris.

Systemlösningar

Vi har en lång erfarenhet av att utarbeta säkra systemlösningar. Vi har identifierat några av dem som återbrukbara. Dessa har vi paketerat och kan skräddarsy för just din organisation och leverera som en nyckelfärdig lösning.

Lokaler för säkerhetskänslig verksamet

Våra lokaler är belägna centralt i mälardalen vid Mästergatan 7 i Enköping. Lokalerna består av en öppen kontorsdel och en specialanpassad del där säkerhetskänslig verksamhet kan bedrivas.

locl
locl

Uthyrning av lokaler

I den specialanpassade delen bedriver vi projektarbete med speciella krav på säkerhetsskydd. När utrymme finns hyr vi också ut rum till företag som är i behov av lokaler med särskilda säkerhetsskyddsåtgärder.

Våra certifieringar

Kontakta Cybix

Välkommen att kontakta oss på Cybix.
Vi sitter i Enköping men arbetar över hela landet.