Experter på säkra informationsflöden

Vi är inte bara bra på enskilda delar som nätverk eller Windows. Vi ser till helheten i ert IT-system där informationen flödar från tangentbord, via nätverk in i operativsystem och till era lagringsytor och backuper. Hela bilden är viktig för att vi ska kunna identifiera svagheter i ert informationsflöde. Vi utgår från standardlösningar och beprövade arbetssätt för att hitta smarta lösningar som vi hjälper till att implementera.

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet är det som ligger Cybix varmast om hjärtat och det är här vi har våra rötter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta inom området och med kunder som har de allra högsta säkerhetskraven. Våra konsulter inom området Cybersäkerhet hjälper er att skapa säkra, trygga IT-miljöer utan att försaka användarbarheten.

Vi vidareutbildar oss ständigt inom området för att hålla oss uppdaterade om de senaste hoten och motmedlen.

Våra certifierade konsulter hjälper er att säkra upp era plattformar och nätverk så att det motsvarar era säkerhetskrav. Vi arbetar gärna med att uppfylla kraven med hjälp av standarder. Genom att vi är medlemmar i Center for Internet Security (CIS) får vi tillgång till beprövade standardmetoder för att lösa säkerhetsproblem.


Drift & support

Behöver ni förstärka er IT-drift med expertkompetens eller söker ni någon som tar hela ansvaret för drift av er IT-miljö?

Vi på Cybix har en vision. Våra kunder ska känna trygghet i sin IT-miljö. IT ska vara ett stöd och får inte vara svårt och krångligt. Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa er att skapa en robust och säker miljö. Vi har rätt kompetens för att kontinuerligt utveckla och underhålla er miljö efter just era behov.

Cybix supporttjänst kan snabbt ge svar på frågor och hjälp med de problem som dyker upp. Hos oss finns rätt kunskap för att sköta driften av er IT-miljö så att ni kan koncentrera er på kärnverksamheten. Vi kan hantera såväl servrar som klienter. Om ni föredrar att migrera allt eller vissa delar till molnet kan vi även här vara ett stöd på vägen.

Vi tillför den kompetens ni behöver för att skapa en bekymmersfri IT-miljö som ger maximal verksamhetsnytta till minsta kostnad.


Trådlösa nätverk

Idag är många företag helt beroende av ett fungerande trådlöst nätverk. Ofta spills många timmar dagligen på krånglande uppkopplingar och dåliga prestanda. Därför har vi tagit fram en produkt där ni som kunder betalar en låg månadskostnad (från 199:-) och vi tar det fulla ansvaret för drift och underhåll av ert nätverk. Ni äger fortfarande utrustningen men vi övervakar och underhåller den.

Som i alla andra tjänster Cybix erbjuder sätter vi självklart säkerheten i första rummet, detta gäller i synnerhet när vi arbetar med trådlös teknik.


Brandväggar

En robust brandvägg är en viktig byggsten i ett säkert IT-system. Självklart är det av yttersta vikt att välja en bra brandvägg som möter organisationens krav.

Vi på Cybix hjälper er inte bara att välja rätt brandvägg utan vi hjälper er också att sköta den på rätt sätt. Till en fast månadskostnad tar vi hand om driften av brandväggen och ser till att den är rätt konfigurerad och uppdaterad med de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Vi övervakar med de rätta verktygen och agerar snabbt när ett hot upptäcks.


Mobile Device Management

De allra flesta organisationer har idag en IT-miljö som består av mycket mer än datorer kopplade i ett nätverk. Bärbara datorer är i princip vanligare än stationära och användandet av mobila enheter så som telefoner och s.k. tablets är en naturlig del av de flesta verksamheter.

Antalet enheter att hålla reda på ökar och det är inte ovanligt att enskild användare har tre eller fler olika enheter. Säkerhetsmässigt uppstår ytterligare utmaningar när användaren på resande fot kopplar upp dessa enheter mot olika nätverk eller t.ex. från hemmet. Det är heller inte ovanligt att appar för arbete blandas med appar för privat bruk på samma enhet. Att upprätthålla regelverk som t.ex. GDPR och förhindra informationsläckage i en sådan miljö kräver central administration och genomtänkta policies.

Lösningen på detta är ett s.k. MDM-system (Mobile Device Management). Genom våra partnerskap kan vi garantera er bästa tänkbara pris per enhet i en MDM-lösning. Med vår expertis inom säkerhet kan ni också få hjälp att implementera ett system för maximal säkerhet och flexibilitet.